Konditori Royal anlitar Next Step Media

Konditori Royal behövde en helhetslösning, att både sköta annonsering, trycksaker hemsidan samt sociala medier.

Vi uppdaterade deras grafiska profil och hemsida samt utvecklade en webbshop. Att få dem att synas och nå ut till fler kunder via Facebook har vi också hjälpt till med.

Här kan ni besöka Konditori Royals hemsida för att se resultatet samt deras Facebooksida.

royal