SKYLTAR PÅ PLATS

Informationsskyltar till en av Atlas Copcos fabriker i Sverige.

UPPDRAG

DESIGN, TRYCK & MONTERING

Vi på Next Step Media fick äran att designa, trycka och montera dem.